Dyrektor mgr Beata Aniśkiewicz-Pociask

 GRONO PEDAGOGICZNE 2022/2023

 

1 Aniśkiewicz-Pociask Beata Matematyka
2 Baranowska Lidia Nauczanie wczesnoszkolne
3 Berenda Zbigniew Chemia
4 Błońska Beata Nauczanie przedszkolne
5 ks. Lehmann Ireneusz Religia
6 Maciejowska Lucyna Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne,biblioteka
7 Gaskill Marta Język angielski, Plastyka
8 Hengielska Gabriela Język polski
9 Ideliowicz Mirosława Nauczanie wczesnoszkolne i logopedia
10 Imielska Brygida Pedagog szkolny
11 Kaliciuk Radosław Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie
12 Kluza Natalia Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, Rewalidacja i wspomaganie
13 Karólczak Bachorz Danuta Historia
14 Kujda Beata Wychowanie fizyczne
15 Łupkowska-Stasiak Izabela Nauczanie przedszkolne i świetlica
16 Milewska Agnieszka Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
17 Łupkowska-Stasiak Izabela Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe, Kierunek kształcenia
18 Ocieczek Dominik Geografia, Fizyka, Informatyka, Świetlica
19 Pruszyńska Beata Język polski
20 Starzyńska Irina Wychowanie fizyczne
21 Stachyra Łukasz Muzyka, Technika
22 Wilkońska Aneta Język niemiecki
23 Wesołowska Anna Biologia
24 Wołkow Katarzyna Język angielski, Matematyka
25  Rolińska Olga  Psycholog