Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w ramach gospodarki budżetowej Gminy Wolin. Szkoła funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, finansowana z subwencji budżetu państwa oraz dotacji gminy. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wolin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest :

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel. (091) 442-75-00
fax (091) 442-75-08

e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl